fbpx

Profil specjalisty

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale filozoficznym, posiadam uprawnienia pedagogiczne zdobyte w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog sportu, oligofrenopedagog, trener Umiejętności Społecznym. Na codzień współpracuje z przedszkolem terapeutycznym oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przejawiającymi trudności emocjonalne i lękowe, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa. Wiedzę zdobywała podczas licznych praktyk w szkołach, poradni, szpitalu im. Rydygiera, klubach piłkarskich, obozach piłkarskich dla młodzieży oraz podczas 3-miesięcznego wolontariatu w Peru, gdzie miała okazje pracować z młodzieżą borykającą się z sytuacją ulicy. W swojej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem w odnajdywaniu indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, zwraca uwagę na cały system rodzinny będący motorem zmiany u dziecka. W swojej pracy bazuje na technikach behawioralnych i poznawczo-behawioralnych.

W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.