fbpx

Szczegóły placówki

„Totoro” to miejsce skupiające doświadczonych specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży – psychologów, psychoterapeutów, logopedów i neurologopedów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej oraz terapeutów ręki.

Mieścimy się w Krakowie przy ul. Lotniczej 7. Specjalizujemy się w tak zwanej wczesnej interwencji terapeutycznej. Pomagamy w ocenie przyczyn i stopnia trudności rozwojowych, emocjonalno-społecznych i edukacyjnych.
W prowadzonej przez nas poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Centrum Terapii i Edukacji realizowane są działania diagnostyczne, ukierunkowane na określenie podłoża obserwowanych problemów, spotkania konsultacyjne, przeznaczone dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, a także zróżnicowane działania z zakresu terapii. Dzieciom i młodzieży potrzebującym kompleksowego wsparcia w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami oferujemy terapię psychologiczną, psychoterapię, terapię logopedyczną i neurologopedyczną, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki oraz grupowe treningi umiejętności społecznych. W sytuacjach, gdy zachodzi taka konieczność, obejmujemy opieką całe rodziny.
Poza zajęciami specjalistycznymi w ofercie Poradni można znaleźć szereg warsztatowych zajęć edukacyjnych, wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, usługi szkoleniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i specjalistów oraz formy wsparcia skierowane do placówek oświatowych – szkół i przedszkoli. W ramach działającego przy poradni punktu informacyjnego dzielimy się z rodzicami, nauczycielami i specjalistami naszą wiedzą, dotyczącą dostępnych w polskim systemie edukacji, służby zdrowia i pomocy społecznej form bezpłatnej pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.